1.Cenę sukienki równą 320 zł obniżono o 40 zł. Ile procent wynosi obniżka?
2.Pani Kowalska otrzymała z banku kredyt w wysokości 15 000 zł, oprocentowany 9 % w stosunku rocznym. Ile pieniędzy będzie musiała zwrócić po upływie dwunastu miesięcy
3.100 kg roztworu soli kuchennej zawiera 20 kg soli. Ile wynosi stężenie procentowe tego roztworu?
4.Pani Maria zarabia netto 1458 zł, a brutto 1800 zł. Ile procent wynosi podatek ,który płaci?
5.Ile wynoszą odsetki od kredytu w wysokości 14 000 zł otrzymanego z banku na okres 3 miesięcy ,przy oprocentowaniu rocznym 12 %
6.W 2 kg roztworu cukru o stężeniu 20% ile jest cukru w tym roztworze?
7.400 g soli kuchennej zmieszano z 1,6 kg wody. Ile procent wynosi stężenie otrzymanego roztworu>
8.Jaką kwotę wpłacono do banku na lokatę terminową ,przy oprocentowaniu rocznym 2 % ,jeżeli po upływie 3 miesięcy wpłacono odsetki w wysokości 40 zł? W obliczeniach uwzględnij 20 % podatek od odsetek.
9.Zmieszano 200 mililitrów śmietany o zawartości 18 % tłuszczu oraz 0,3 litra śmietany o zawartości 30 % tłuszczu. Ile procent tłuszczu zawiera otrzymana śmietana?
10.W stopie miedzi z cyną jest 180 kg miedzi. Ile kg cyny jest w tym stopie ,jeżeli zawartość procentowa cyny jest równa 40 %.
11.Jakiej próby jest stop, w którym znajduje się 25 dag miedzi oraz 150 g czystego złota?
12.Ile soli trzeba dosypać do 9 kg roztworu soli o stężeniu 20 % ,aby otrzymać roztwór o stężeniu 40 %
13.Cenę sukienki podniesiono o 25 %. O ile procent należy obniżyć nową cenę ,aby równała się cenie początkowej?
14.Cene zeszytu podwyższono o 1,20 zł ,co stanowi 15 % jego ceny pierwotnej. Następnie podwyższono ją jeszcze o 40 groszy. O ile procent łącznie wzrosła cena zeszytu/

Odpowiedzi:
1-12,5 %
2-16 350 zł
3-20%
4-19 %
5-420 zł
6-400 g cukru
7-20 %
8-8000 zł
9-48%
10-120 g
11-0,375
12-3kg
13-nie wiem
14.o 20 %

1

Odpowiedzi

2009-12-06T20:28:46+01:00
1.Cenę sukienki równą 320 zł obniżono o 40 zł. Ile procent wynosi obniżka?
320zł- 100%
40zł - x%
x= 40 * 100 / 320
x=12,5%
2.Pani Kowalska otrzymała z banku kredyt w wysokości 15 000 zł, oprocentowany 9 % w stosunku rocznym. Ile pieniędzy będzie musiała zwrócić po upływie dwunastu miesięcy
15000- 100%
x - 9%
x= 1350
15000+1350=16 350
3.100 kg roztworu soli kuchennej zawiera 20 kg soli. Ile wynosi stężenie procentowe tego roztworu?
100kg - 100%
20 kg- x%
x= 20%
4.Pani Maria zarabia netto 1458 zł, a brutto 1800 zł. Ile procent wynosi podatek ,który płaci?
1800- 100%
1458 - x
x= 81%
100- 81= 19
5.Ile wynoszą odsetki od kredytu w wysokości 14 000 zł otrzymanego z banku na okres 3 miesięcy ,przy oprocentowaniu rocznym 12 %
14 000zł - 100% 12/4= 3
x - 3%
x= 14 000 * 3 / 100
x= 420zł
6.W 2 kg roztworu cukru o stężeniu 20% ile jest cukru w tym roztworze?
2000g - 100%
x g - 20%
x= 2000*20 / 100
x= 400
7.400 g soli kuchennej zmieszano z 1,6 kg wody. Ile procent wynosi stężenie otrzymanego roztworu>
1600 g - 100%
400 g - x
x= 40000/1600
x= 20%
8.Jaką kwotę wpłacono do banku na lokatę terminową ,przy oprocentowaniu rocznym 2 % ,jeżeli po upływie 3 miesięcy wpłacono odsetki w wysokości 40 zł? W obliczeniach uwzględnij 20 % podatek od odsetek.
0,5% - 40 zł
100%- x
x=8000zł
9.Zmieszano 200 mililitrów śmietany o zawartości 18 % tłuszczu oraz 0,3 litra śmietany o zawartości 30 % tłuszczu. Ile procent tłuszczu zawiera otrzymana śmietana?
30% + 18 % = 48%
10.W stopie miedzi z cyną jest 180 kg miedzi. Ile kg cyny jest w tym stopie ,jeżeli zawartość procentowa cyny jest równa 40 %.
180 kg - 100%
x - 40%
x180kg * 40% / 100%
x=72kg.
11.Jakiej próby jest stop, w którym znajduje się 25 dag miedzi oraz 150 g czystego złota?
2500- 100%
150g - x
x=6
12.Ile soli trzeba dosypać do 9 kg roztworu soli o stężeniu 20 % ,aby otrzymać roztwór o stężeniu 40 %
9kg- 100%
x - 20%
x= 1,8
13.Cenę sukienki podniesiono o 25 %. O ile procent należy obniżyć nową cenę ,aby równała się cenie początkowej?
14.Cene zeszytu podwyższono o 1,20 zł ,co stanowi 15 % jego ceny pierwotnej. Następnie podwyższono ją jeszcze o 40 groszy. O ile procent łącznie wzrosła cena zeszytu/
4 4 4