Odpowiedzi

2009-12-06T20:16:55+01:00
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:21:46+01:00
Zmienia wodę w wino

Przy pierwszym zapisanym cudzie, który miał miejsce w Kanie na obszarze Galilejskim, Jezus na weselu zamienia wodę w wino po tym, jak nieoczekiwanie skończyły się jego zapasy gospodarzowi.

Pierwszego cudu Chrystus dokonał w Kanie Galilejskiej, w której odbywało się wesele. Jezus został na nie zaproszony wraz ze Swoją Matką oraz uczniami. W trakcie zabawy weselnej Maryja zauważa, że gospodarzom kończy się wino. Wino w czasach Nowego Testamentu było bardzo ważnym napojem, symbolizowało radość. Wraz z jego brakiem prawdopodobnie skończyłaby się uroczystość a goście czuliby niesmak do nowożeńców. Matka Boża chcąc temu zaradzić, wypowiada znamienne słowa: Nie mają już wina i oczekując reakcji Syna.
Jezus mówi Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem . Maryja z góry przewidziała, że Syn usłucha jej prośby. Wydała polecenie służącym . Dla sług nakaz napełnienia stągwi wodą i zaniesienia staroście weselnemu musiał wydać się szalonym, lecz spełniają go.
Woda, której użył Jezus do przemienienia, przygotowana była do obrzędowych oczyszczeń. Zażywając rytualnych kąpieli Żydzi wierzyli, że zostają obmyci z grzechów. Chrystus zmienia ten porządek rzeczy – przemieniając wodę w wino (symbolizujące Jego Krew) wskazuje, że tylko poprzez Niego możemy być oczyszczeni i zbawieni.
4 5 4