Zbiorowe środki ochrony ludności to.....................................
.................................................................................
.................................................................................
min. 2 zdania

1

Odpowiedzi

2009-06-24T13:55:57+02:00
Zbiorowe środki ochrony ludności to budowle ochronne odpowiednio uszczelnione i zaopatrzone w urządzenia filtrowentylacyjne, chroniące ludzi przed środkami trującymi i biologicznymi.
Budowlami ochronnymi są schrony, zastępcze budowle ochronne (ukrycia zabezpieczające, szczeliny przeciwlotnicze i ukrycia przed opadem promieniotwórczym) oraz budowle komunikacyjne.

Schrony zapewniają, w określonych parametrach ochronę ludzi przed działaniem wszystkich czynników broni masowego rażenia. Mogą być one lokalizowane pod budynkami – w piwnicach lub podziemiach budynków oraz poza budynkami, jako wolnostojące. Przeznaczone są do zbiorowej ochrony ludzi przygotowuje się je w czasie pokoju.
Ukrycia zabezpieczające natomiast są to specjalnie przystosowane pomieszczenia w piwnicach lub kondygnacjach podziemnych budynków, przeznaczone do ochrony ludzi przed czynnikami rażącymi brani masowego rażenia i TSP.Ukrycia zabezpieczające wykonuje się w okresie zagrożenia.
29 3 29