1.Ania narysowała prostą "a" potem prstopadłą do niej prostą "b", następnie prostą "c" prostopadłą do prostej "b" itd.W ten sposób narysowała jedynaście prostych "a","b","c",.....,"j","k"
a)Czy prosta "b" jest prostopadła do prostej "k"?
b)Czy prosta "e" jest równoległa do prostej "j"?
c)Ile prostych prostopadłych do prostej "g" narysowała Ania?

2.Dwa odcinki które leżą na jednej prostej:
a)Na pewno się przecinają
b)Na pewno mają punkt wspólny
c)Są równoległe
d)Są prostopadłe

3.Narysowano trzyproste tak,że każda z nich jest prostopadła do jednej z pozostałych.W takim razie:
a)Wszytskie proste przecinają się w jednym punkcie
b)Dwie z ych prostych są równoległe
c)Proste te przeciają się w trzech punktach
d)Dowolne dwie z tych prostych mają wspólny punkt.

2

Odpowiedzi

2009-12-06T20:21:34+01:00
Zadanie 1
poziome pionowe
a b
c d
e f
g i
i j
k
a) prosta b jest prostopadła do prostej k (bo b jest pionowa, a k pozioma)
b) prosta e nie jest równoległa do prostej j
c) narysowała 5 prostych prostopadłych do prostej g

zadanie 2
odp. c

zadanie 3
odp. b
2009-12-06T20:28:20+01:00
1.
Było 11 prostych
a -- 1, b-- 2, c --- 3, ... , k---11
same parzyste lub nieparzyste (np. 1,3 lub 2,4) są równoległe
parzyste z nieparzystymi (np, 1,2 lub 1,6 ) są prostopadłe
a) tak
b) nie
c) 5
2.c)
3.b)