Ukrycia muszą być wyposażone w :
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
(min. 3, 4 zdania )

1

Odpowiedzi

2009-06-24T21:15:04+02:00
Według ustawy ukrycie musi mieć takie pomieszczenia jak: wejście z przedsionkami wyposażonymi w drzwi ochronno-hermetycznymi, komór schronowych na 30 - 50 osób, komory filtrowentylacyjnej, węzła sanitarnego oraz tunelowego wyjścia awaryjnego, wyproadzonego poza strefę zagruzowania h/2+3m, pełniącego jednocześnie funkcję czerpni powietrza.
Zapewnienie ochrony oraz warunków do przetrwania osób przebywających w schronie przez okres autonomiczny, co najmniej 3 dni bez pomocy z zewnątrz, wymaga wyposażenia go w specjalistyczne rządzenia oraz określone instalacje w tym filtrowentylacyjne, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, ogrzewania oraz energii elektrycznej, a ponadto w sprzet kwaterunkowy, odpowiednie zapasy żywności, artykułów pierwszej pomocy medycznej, leków, sprzętu łączności.

Ukrycie - musi być wyposażone w najprostsze instalacje i urządzenia i odpowiedni sprzet kwaterunkowy oraz niezbędne materiały do zapewniena osobom chronionym minimalnych warunków do przetrwania.


1 5 1