Odpowiedzi

2011-08-28T16:25:05+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

NaCl---->Na(+) + Cl(-)
Ca(NO3)2---->Ca(2+) + 2NO3(-)
Fe2(SO4)3---->2Fe(3+) + 3SO4(2-)
Cr(NO3)3---->Cr(3+) + 3NO3(-)
K2CO3---->2K(+) + CO3(2-)

2011-08-28T16:39:51+02:00

NaCl--H₂O--> Na⁺+ Cl⁻

 

Ca(NO₃)₂--H₂O--> Ca²⁺+ 2NO₃⁻

 

Fe₂(SO₄)₃--H₂O--> 2Fe³⁺+ 3SO₄²⁻

 

Cr(NO₃)₃--H₂O--> Cr³⁺+ 3NO₃⁻

 

K₂CO₃--H₂O--> 2K⁺+ CO₃²⁻