Przetlumaczyc zdania na angielski z polskiego z there was i trere were.
Tam niebylo zadnych interesujacych ludzi na tym spotkaniu.
Czy tam był jakiś plan
Tam była nazwa szkoly napisana drukowanymi literami
Czy tam byli wszyscy twoi znajomi
Niebylo mnie wczoraj w domu
Kiedy byl otwoj ostatni sprawdzian z polskiego
Dlaczego niebyles wczraoj w szkole

3

Odpowiedzi

2009-12-06T20:25:52+01:00
There were no interesting people at the meeting.
Whether there was a plan
There was a school name written in block letters
Whether they were there all your friends
I was not at home yesterday
When was your last check from the Polish
Why were not you at school yesterday
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T20:28:41+01:00
1.There were no interesting people on this meeting.
2. Was there some plan there?
3. There was a name of the school written in block capitals there.
4. Were there all your acquaintances there?
5. There was no me yesterday at home.
6. When your last test was from Polish?
7. Why not in order at school to yesterday?
2009-12-06T20:29:26+01:00
There weren’t any interesting people on this meeting.
Was there any plan?
It was name of school written in block letter
Were there all your friends?
I wasn’t at home yesterday.
When was your last polish test?
Why you weren’t at school yesterday?