Konstrukcja maszyn
Przeprowadź obliczenia sprawdzające dla połączenia wału i piasty za pomocą: wpustu pryzmatycznego oraz wielowypustu, jeżeli moment obciążający połączenie 400Nm, średnica wału 30mm, dopuszczalne naprężenia na ścinanie 84MPa, nacisk dopuszczalny 76MPa.

1

Odpowiedzi

2009-06-24T23:32:42+02:00
DANE
M=400Nm
d=30mm=0,03m
kt=84MPa
kd=76MPa.
przyjmuje wymiaru wpustu
szer=b
wys=h
dlug=l

OBL:
F=2M/d=2*400Nm/0,03m=26666,7N
Warunek na scinanie
F/(b*l)<kt --->bl>F/kt
Warunek na docisk
F/(0,5h*l)<kd---->hl>2F/kd

Zagladnij do tablic / ktorych ja nie mam/ i dobierz znormalizowany
wpust bxh dla srednicy d=30mm i policz l

pozdrawiam