Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T20:33:43+01:00
Siarka (S) należy do tlenowców, jest pozbawionym smaku, zapachu, żółtawym niemetalicznym pierwiastkiem. Siarka wykazuje silną tendencję do tworzenia łańcuchów oraz pierścieni. Jest łatwopalna, nierozpuszczalna w wodzie. Tworzy wiele związków o praktycznym znaczeniu.

Siarka stanowi od 0,05 % do 0,1% skorupy ziemskiej. Jest ona istotnym składnikiem białek w organizmach żywych. Występuje również w węglu kamiennym i innych minerałach, ropie naftowej, glebie oraz powietrzu.

Siarka znajduje się w atmosferze, hydrosferze i litosferze. W obiegu siarki najważniejszą rolę odgrywają mikroorganizmy oraz zaburzenia wywołane przez gazowe zanieczyszczenia atmosfery.

Największym zbiornikiem siarki jest gleba i osady denne, a najmniejszym - atmosfera.
3 1 3