Mam 3 zadanka. Potrafię je zrobić ale muszę mieć pewność. Proszę o rozwiązania pełne:

1. Zapisz w postaci potęgi:
7⁻²×49²
--------- × (¹/₇)³ × (7⁴)⁵ =
7⁴

2. Oblicz:
√45 + √¹⁶/₉ - √9-4 - √20 =

3. Zapisz potęgą w postaci sumy algebraicznej:
(5axy - 2az)² =

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:48:01+01:00
Witaj:)
1. Zapisz w postaci potęgi:
7⁻²×49²
--------- × (¹/₇)³ × (7⁴)⁵ = 7 ⁻² * (7²)²/7⁴ * 7 ⁻³ * 7 ²⁰=
7⁴

7²/7⁴ *7¹⁷=7⁻²*7¹⁷=7¹⁵

2. Oblicz:
√45 + √¹⁶/₉ - √9-4 - √20 =
√9*5 + √15/9 - √5- √ 4*5 =
3√5 + √15/ 3 - √5-2√5=
√15 / 3


3. Zapisz potęgą w postaci sumy algebraicznej:
(5axy - 2az)² = 25a²x²y²-20a²xyz+4a²z²
1 5 1