Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:50:44+01:00
C . 10 atomów wodoru - wzór sumaryczny : C4 H 9 OH ,
wzór półstrukturalny : CH3 - ( CH2 ) 3 OH , nazwa : butanol .

d . tyle atomów węgla , ile znajduję się w 2 cząsteczkach propynu - wzór sumaryczny : C6 H13 OH , wzór półstrukturalny : Ch3 - ( CH2 ) 5 - OH , nazwa : heksanon .

e .taką liczbę atomów wodoru , która jest równa różnicy liczby atomów wodoru w cząsteczce oktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanu - wzór sumaryczny : C2 H5 OH , wzór półstrukturalny : CH3 - Ch2 - OH , nazwa : etanol .

Proszę ; dd . Jeśli czegoś nie wiesz , pisz 6303694 ;) Będę starała się udzielić odpowiedzi ; dd ;]
2 5 2