Odpowiedzi

2012-08-11T11:13:45+02:00

Fe₂S₃ - siarczek żelaza (III)
NH₄NO₃ - azotan (V) amonu
Cu₂S - siarczek miedzi (I)
FeCl₂ - chlorek żelaza (II)
AICI₃ - chlorek glinu
Na₂SO₄ - siarczan (VI) sodu
NaF - fluorek sodu
K₂SO₃ - siarczan (IV) potasu
MgCO₃ - węglan magnezu
NaNO₂ - azotan (III) sodu
CrI₃ - jodek chromu (III)
Na₃PO₄ - fosforan (V) sodu
CrCI₃ - chlorek chromu (III)
Zn(NO₃)₂ - azotan (V) cynku
MgBr₂ - bromek magnezu

12 4 12