Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T10:28:50+01:00
A)Metody agrotechniczne pozwalają zapobiec zachwaszczeniu zwalczanie chwastów), zwalczanie chwastów powinniśmy zastąpić terminem regulacja zachwaszczenia ze względu na pozytywne działanie chwastów wystepujących w niewielkich ilościach całkowita ich eliminacja jest niepożądana:
- stosowanie płodozmianów
-uprawę międzyplonów
-uprawę odmian zrejonizowanych
-przestrzeganie optymalnych terminów siewów
-odpowiednie normy wysiewu
-stosowanie w odpowiedni sposób nawozów organicznych (długo ferementowany obornik)
-nawożenie azotowe dzielone i w małych dawkach.
Zwalczania chwastów można uznać, że najbardziej efektywną obecnie metodą jest odchwaszczanie mechaniczne. Dodatkową zaletą stosowania metod mechanicznych jest korzystny wpływ na ograniczanie populacji gryzoni. Znane są także obserwacje dotyczące zmniejszenia ryzyka występowania chorób grzybowych w sadach, w których podczas jesiennych zabiegów mechanicznych zainfekowane liście przykrywane są ziemią.
-wykonywane jest ciągnikowymi urządzeniami wyposażonymi w elementy robocze rozdrabniające korzenie i zielone części chwastów.
- wysoka skuteczność uzyskiwana w pojedynczych zabiegach
- unikanie uszkodzeń systemu korzeniowego drzew
- ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na strukturę gleby
- minimalizowanie powierzchni nieodchwaszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie pni.
Przeciw agrotechnicznych;całkowitą rezygnację lub ograniczenie ilości i rodzajów stosowanych herbicydów. W gospodarstwach ekologicznych ich stosowanie jest niedozwolone, w Integrowanej Produkcji dopuszcza się użycie środków z grupy glifosatów. Nasilenia erozji wietrznej, przesuszenia gleb i klimatu, załamaniu się mechanizmów oporu biologicznego, dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych, użytków ekologicznych,ubytek próchnicy, erozja, podeszwa płużna. przeciwko wprowadzeniu do obrotu tego produktu GMO, jest kwestia stabilności odporności na owady.
- na omacnicę prosowiankę mogą pojawiać się mutacje u agrofagów
-przełamujące odporność rośliny
Przeciw mechaniczna;Usuwanie ściółki wiąże się nie tylko z usuwaniem cennej substancji organicznej ale potencjalną wadą tego sposobu może być usuwanie organizmów potencjalnie pasożytniczych.Motyle szrotówka mogą być niszczone przy pomocy pułapek lepowych.Nie zaleca się jednak stosowania siatek bezpośrednio na drzewa, gdyż można w ten sposób uszkodzić plony, liście, gałęzie. Naraża to także życie ptaków.