Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami w kształcie czworościanu foremnego o ponumerowanych ścianach od 1 do 4 i obliczamy sume otrzymanych oczek.
a).skonsruuj tabelę,tak aby przedstawiła wszystkie wyniki tego doświadczenia.
b.oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia,że suma wyrzuconych cyfr jest mniejsza od 6.

1

Odpowiedzi

2009-06-25T23:12:30+02:00
X |_1_2_3_4
1|_2_3_4_5
2|_3_4_5_6
3|_4_5_6_7
4|_5_6_7_8
Prawdopodobienstwio ti stosunek zdarzen sprzyjajacych
do wszystkich moliwych
N=16
n=10
p(A)=10/16=5/8

pozdrawiam
Hans