Jak duże jest natężenie i moc prądu w żarówce latarki kieszonkowej, jeżeli opór włókna żarówki wynosi 15 Ω, a napię­cie zasilania 3 V?

Ile będzie wynosił cieplny przepływ energii z elektrycz­nego żelazka do otoczenia w czasie 0,5 godziny przy podłączeniu go do instalacji elektrycznej o napięciu 220 V? Opór ogrzanej spirali żelazka wynosi 80 Ω

Wykres na rys. 3 przedstawia zależność między natężeniem prądu I i napięciem U dla dwóch oporników o opo­rach R1 i R2. Opór R1 w porównaniu z oporem R2 jest
A) 2 razy większy. C) 3 razy większy.
B) 2 razy mniejszy. D) 3 razy mniejszy.

Moc prądu w samochodowej żarówce wynosi 30 W, a natężenie płynącego prądu ma wartość 2, 5 A. Ile wynosi napięcie w instalacji elektrycznej samochodu i jak duży jest opór spirali tej żarówki podczas jej świecenia?


Opór przewodnika o przekroju 3 mm2 wynosi 60 Ω . Jaki przekrój musi mieć przewodnik o takiej samej długości i wy­konany z tego samego metalu, aby jego opór wynosił 100 Ω?

Na rys. 4 przedstawiony jest obwód elektrycz­ny, w którym znajdują się trzy oporniki połączone szeregowo. Wartości oporów tych oporników i napięcia podane są na rysun­ku. Jaka wartość napięcia będzie na każdym z oporników?

Trzy oporniki o oporach R1= 3 Ω, R2 = 4 Ω , R3 = 5 Ω połączono szeregowo i podłączono do źródła napięcia o wartości U = 18 V. Ile będzie wynosić całkowity opór układu oporników i jaką moc będzie miał prąd w każdym z tych oporników?


Dwa oporniki o oporach R1 = 6 k Ω i R2 = 4 k Ω połączo­no szeregowo i włączono do źródła napięcia U (rys.5). Miliamperomierz wskazuje natężenie prądu równe I = 3 mA. Jakie napięcie U ma źródło zasilania? Jakie napięcie wskazywałby wol­tomierz podłączony do punktów AB i CD obwodu?

Dwa oporniki o oporach R1 i R2 połączono szeregowo i włączono do źródła napięcia o wartości U = 60 V. Napięcie na oporniku R1i wynosiło U1 = 36 V, zaś natężenie w obwodzie było równe I = 3 A. Jakie były wartości R1 i R2 oporników?

Obwód elektryczny jak na rys. 6 zasilany jest źródłem o napięciu 6 V. Przy włączeniu przełącznika P do za­cisku 1 amperomierz wskazuje 2A, a przy włączeniu do zacisku 2 amperomierz wskazuje 0,5 A. Ile wynosi wartość R1 i R2 opor­ników?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T11:28:52+01:00
Zad. 1
U=3V
R=15Ω
J=U/R
J= 3/15
J=0,2 A
Odp: Natężenie prądu elektrycznego wynosi 0,2A
1 2 1