Wpisac polska wersje tlumaczenia zaraz obok angielskiej tak aby powstal dàokument dwujezyczny.
Akceptuje tylko prawidlowe tlumaczenia bylejakosc zglaszana obsludze serwisu
wybiore najlepsza!
Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………Supervisor (name, date, signature) :


6


Youth, education and research ministry

Trainee’s name :
Diploma : higher vocational certificate

School : LMB
Enterprise : MURKAM

Date : ………………………………………

Task to be done
(work, piece)
Planning work
Situation
(place, site, conditions…)

Technical documents (to be used)TASKS
To be accomplished by the trainee
Techniques
To be used
Requirements
Yes*
No*
planning work execution

estimating needed time to achieve or implement a work

breaking down the tasks


evaluating duration and justifying it* Has he task been properly fulfilled as specified by the set evaluation criterion?

Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………Supervisor (name, date, signature) :


7
Youth, education and research ministry

Trainee’s name :
Diploma : higher vocational certificate

School : LMB
Enterprise : MURKAM

Date : ………………………………………

Task to be done
(work, piece)
Calculating a material order form
Situation
(place, site, conditions…)

Technical documents (to be used)TASKS
To be accomplished by the trainee
Techniques
To be used
Requirements
Yes*
No*
calculating the quantity of material needed for a work

calculation is precise and usable

* Has he task been properly fulfilled as specified by the set evaluation criterion?

Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………Supervisor (name, date, signature) :


8

Youth, education and research ministry

Trainee’s name :
Diploma : higher vocational certificate

School : LMB
Enterprise : MURKAM

Date : ………………………………………

Task to be done
(work, piece)
Analysing the demand
Situation
(place, site, conditions…)

Technical documents (to be used)TASKS
To be accomplished by the trainee
Techniques
To be used
Requirements
Yes*
No*
Identifying the customer’s or manager’s needs


Doing research (on materials, regulations…)


Full scale drawing

Sharing the information


Getting precise information


Full scale drawing or countermarks are consistent with the blue prints


* Has he task been properly fulfilled as specified by the set evaluation criterion?

Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………Supervisor (name, date, signature) :


7


Youth, education and research ministry

Trainee’s name :
Diploma : higher vocational certificate

School : LMB
Enterprise : MURKAM

Date : ………………………………………

Task to be done
(work, piece)
Miscellaneous
Situation
(place, site, conditions…)

Technical documents (to be used)TASKS
To be accomplished by the trainee
Techniques
To be used
Requirements
Yes*
No** Has he task been properly fulfilled as specified by the set evaluation criterion?

Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………Supervisor (name, date, signature) :


9
Youth, education and research ministry

Trainee’s name :
Diploma : higher vocational certificate

School : LMB
Enterprise : MURKAM

Date : ………………………………………

Task to be done
(work, piece)
Miscellaneous
Situation
(place, site, conditions…)

Technical documents (to be used)TASKS
To be accomplished by the trainee
Techniques
To be used
Requirements
Yes*
No** Has he task been properly fulfilled as specified by the set evaluation criterion?

Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………Supervisor (name, date, signature) :


10

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:01:39+01:00
Danych (imię i nazwisko, data, podpis):


6


Młodzieży, edukacji i badań Ministerstwa

Trainee's name:
Dyplom: wyższe zawodowe certyfikatu

Uczelnia: LMB
Przedsiębiorstwo: mumuur

Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zadanie do zrobienia
(praca, piece)
Planowanie pracy
Sytuacja
(miejsce, witryny, warunki ...)

Dokumenty techniczne (używane)ZADANIA
Aby to osiągnąć przez stażystę
Techniki
Do stosowania
Wymagania
Tak *
Nie *
planowania realizacji prac

szacowania czas potrzebny do osiągnięcia lub wykonania prac

podział zadań


oceny czasu trwania i uzasadnienie jej* Czy on zadania zostały właściwie wypełnione w sposób określony przez zestaw kryterium oceny?

Uwagi:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Danych (imię i nazwisko, data, podpis):


7
Młodzieży, edukacji i badań Ministerstwa

Trainee's name:
Dyplom: wyższe zawodowe certyfikatu

Uczelnia: LMB
Przedsiębiorstwo: mumuur

Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zadanie do zrobienia
(praca, piece)
Obliczanie formularz zamówienia materiałów
Sytuacja
(miejsce, witryny, warunki ...)

Dokumenty techniczne (używane)ZADANIA
Aby to osiągnąć przez stażystę
Techniki
Do stosowania
Wymagania
Tak *
Nie *
obliczaniu ilości materiałów potrzebnych do pracy

Obliczenia te są dokładne i użyteczne

* Czy on zadania zostały właściwie wypełnione w sposób określony przez zestaw kryterium oceny?

Uwagi:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Danych (imię i nazwisko, data, podpis):


8

Młodzieży, edukacji i badań Ministerstwa

Trainee's name:
Dyplom: wyższe zawodowe certyfikatu

Uczelnia: LMB
Przedsiębiorstwo: mumuur

Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zadanie do zrobienia
(praca, piece)
Analiza popytu
Sytuacja
(miejsce, witryny, warunki ...)

Dokumenty techniczne (używane)ZADANIA
Aby to osiągnąć przez stażystę
Techniki
Do stosowania
Wymagania
Tak *
Nie *
Identyfikacja klienta lub menedżera potrzeb


Prowadzą badania (na materiały, przepisy ...)


Rysunek w skali całego

Udostępnianie informacji


Pierwsze dokładne informacje


Rysunek w skali całego lub countermarks są zgodne z Blue Prints


* Czy on zadania zostały właściwie wypełnione w sposób określony przez zestaw kryterium oceny?

Uwagi:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Danych (imię i nazwisko, data, podpis):


7


Młodzieży, edukacji i badań Ministerstwa

Trainee's name:
Dyplom: wyższe zawodowe certyfikatu

Uczelnia: LMB
Przedsiębiorstwo: mumuur

Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zadanie do zrobienia
(praca, piece)
Różne
Sytuacja
(miejsce, witryny, warunki ...)

Dokumenty techniczne (używane)ZADANIA
Aby to osiągnąć przez stażystę
Techniki
Do stosowania
Wymagania
Tak *
Nie ** Czy on zadania zostały właściwie wypełnione w sposób określony przez zestaw kryterium oceny?

Uwagi:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Danych (imię i nazwisko, data, podpis):


9
Młodzieży, edukacji i badań Ministerstwa

Trainee's name:
Dyplom: wyższe zawodowe certyfikatu

Uczelnia: LMB
Przedsiębiorstwo: mumuur

Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zadanie do zrobienia
(praca, piece)
Różne
Sytuacja
(miejsce, witryny, warunki ...)

Dokumenty techniczne (używane)ZADANIA
Aby to osiągnąć przez stażystę
Techniki
Do stosowania
Wymagania
Tak *
Nie ** Czy on zadania zostały właściwie wypełnione w sposób określony przez zestaw kryterium oceny?

Uwagi:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Danych (imię i nazwisko, data, podpis):


10