Uzupełnij opis przedstawionego na rysunku zbioru dwiema spośród nierówności :
|x|≤ 2, |x| ≥ 2, |y| ≤ 2, |y| ≥ 2
a) { (x,y) ∈ R² : ........... i ............ }
b) { (x,y) ∈ R² : ........... i ............ }
c) { (x,y) ∈ R² : ........... i ............ }
W załącznikach są rysunki do zadania.

1

Odpowiedzi

2009-06-26T16:21:33+02:00
|x|≤ 2, |x| ≥ 2, |y| ≤ 2, |y| ≥ 2
a) { (x,y) ∈ R² :|x|≤ 2 i |y| ≤ 2}
b) { (x,y) ∈ R² : |x|≤ 2 i |y| ≥ 2}
c) { (x,y) ∈ R² : |x| ≥ 2 i |y| ≥ 2}

Pozdrawiam
Hans