Spośród podanych cytatów wybierz dwa, które najlepiej wiażą sie z tym, co połączyło Manolina i Santiago (mówie oczywiście o lekturze "Stary człowiek i morze").Swój wybór uzasadnij odwołując się do tekstu.
Oto te cytaty:
1."Przyjaźń bierze swój początek raczej z natury niż potrzeby, raczej z wewnętrznej skłonności człowieka złączonej z jakimś uczuciem niż z obliczenia"-Cicero
2."Pamiętaj o przyjaciołach obecnych i nieobecnych"-Tales z Miletu
3."Najtrudniej o przyjaźni wśród tych, którzy ubiegają się o zaszczyty w służbie państwu. Gdzie bowiem znajdziesz takiego, który godność przyjaciela przeniósł by ponad swoja"-Cicero
4."Przyjaźń jest niczym innym jak godnością we wszystkich sprawach boskich i ludzkich połączona z życzliwością i miłością"-Cicero
5."Natura człowieka nie znosi usamotnienia i zawsze stara się znaleźć dla siebie jak gdyby jakąś podporę, która najprzyjemniejsza jest w postaci umiłowanego przyjaciela"-Cicero
6."Im bardziej przyjaźnie są poufałe, tym bardziej narażone są na rozbicie."-G.Greene
7."Ze wszystkich związków żaden nie wyróżnia się bardziej żaden nie jest trwalszy, niż gdy ludzie prawi, podobni do siebie z obyczajów wiążą się przyjaźnią"- Cicero
PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! na jutro ;PPP

2

Odpowiedzi

2009-12-06T20:54:08+01:00
7 i 1 bo mówią tak prosto i otwarcie o przyjazni ,a zarazem bardzo mądrze
1 5 1
2009-12-06T20:55:54+01:00