1. Uzupełnij zdania.
Antygen jest to ...........................................................
............................................................................. .
Do antygenów zalicza się ..............................................
............................................................................. .
Przeciwciało jest to ....................................................
............................................................................. .

1

Odpowiedzi

2009-06-26T15:04:43+02:00
Antygen jest to część patogenu, którą rozpoznaje i przyłącza przeciwciało w celu unieszkodliwienia patogenu.
Do antygenów zalicza się np. białko (kapsyd) wirusa, ścianę komórkową bakterii.
Przeciwciało jest to białko (immunoglobulina), które jest odpowiedzialne za związanie antygenu i zwalczanie patogenów.
6 3 6