Eten i acetylen po przyłączeniu wodoru przechodzą w etan. W reakcji mieszaniny etenu i acetylenu (etynu) z wodorem na 3 cząsteczki powstałego eteny przypadały 4 cząsteczki przyłaczonego wodoru. Jaki był stosunek liczby cząsteczek etenu do liczby cząsteczek acetylenu ( etynu) w mieszaninie przed reakcją?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:26:35+01:00
Równania:
C₂H4 + H₂ ----> C₂H6
C₂H₂ + 2H₂ ----->C₂H6
widać że stosunek wynosi 2:1
układ
2+1 cząsteczki wodoru biorące udział w reakcji to więc 3
x+y=3
x+2y=4
y=1
x=2
pomogłam??rozumiesz??
4 3 4