Zad 1 .Oblicz zawartosc procentową żelaza w mieszaninie otrzymanej po zmieszaniu 8 g żelaza z 12 g siarki .


Zad 2 Zapisz równanie reakcji następujących przemian i określ typ reakcji :
a) spalanie węgla
b) otrzymywanie wody z pierwiastków
c) rozkład tlenku rtęci (II)
d) redukcja dwutlenku węgla z magnezem

Do zad 1 .poproszę o działania :) i wyniki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:15:49+01:00
Zad. 1

Stężenie procentowe jest stosunkiem masy substancji do masy całej mieszaniny.

8g - x
20g - 100%

x=40%

zad. 2

C + 0₂ → CO₂ - reakcja syntezy

2H₂ + O₂ → 2H₂O - reakcja syntezy

2HgO → O₂ + 2Hg - reakcja analizy

CO₂ + 2Mg → 2MgO + C - reakcja wymiany
1 4 1