Wśród pierwszej grupy członków koła przeprowadzono badania ankietowe, aby dowiedzieć się między innymi jakich uczą się języków obcych. Ustalono następujące dane:
54 członków uczy się języka angielskiego,
46 członków uczy się języka francuskiego,
52 członków uczy się języka niemieckiego,
16 członków uczy się języka angielskiego i francuskiego,
19 członków uczy się języka angielskiego i niemieckiego,
21 członków uczy się języka francuskiego i niemieckiego,
4 członków uczy się wszystkich trzech języków.
W badanej grupie nie było uczniów, którzy nie uczą się żadnego z tych języków.

a) Ile osób liczyła ta grupa?
b) Ilu uczniów uczy się tylko języka francuskiego?
c) Ilu uczniów uczy sie języka niemieckiego, a nie uczy się języka angielskiego?
d) Jaki procent członków uczy się tylko dwóch języków?

2

Odpowiedzi

2009-12-06T21:26:07+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:28:23+01:00
A) trzeba wszystko dodać
54+46+52=152

b)46- (16+21)=46-37=9

c)46-16=30

d)21+19+16=56

152/56=36,84%