Uzupełnij poniżej informacje na podstawie wykresu funkcji f :
a)*Dziedzina :
*Zbiór wartości :
*Miejsca zerowe : x = 0 lub x = 2
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość ......... dla argumentu ............ oraz największą wartość ............ dla argumentu ............
b)*Dziedzina :
*Zbiór wartości :
*Miejsca zerowe :
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość ......... dla argumentu ............ oraz największą wartość ............ dla argumentu ............
c)*Dziedzina :
*Zbiór wartości :
*Miejsca zerowe :
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość ......... dla argumentu ............ oraz największą wartość ............ dla argumentu ............

1

Odpowiedzi

2009-06-28T21:13:43+02:00
A)*Dziedzina :X∈[-4,3]
*Zbiór wartości :y∈[-2,3]
*Miejsca zerowe : x = 0 i x = 2
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość ..y=-2.. dla argumentu ....x=-4.... oraz największą wartość ...y=3....... dla argumentu .x=3...........
b)*Dziedzina :x∈[-3,3]
*Zbiór wartości :y∈[-1,4]
*Miejsca zerowe :x=-1
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość .y=-1........ dla argumentu ....x=3........ oraz największą wartość .y=4......... dla argumentu ...x=-3
c) Dziedzina :x∈[-4,4]/{-1} => x∈[-4,-1)U(-1,4]
*Zbiór wartości :y∈(-2,3]
*Miejsca zerowe :x=-3 i x=0
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość ...wartość nieokreślona...... dla argumentu ..x=>-1⁻.......... oraz największą wartość ....y=3........ dla argumentu ...x=3.........
argumentu nie da się ustalić również jego wartości
5 5 5