1.rozwioż równanie:
3x⁵-12׳-12x²+46=-2


2.znajdz równanie równoległej do prostej -3x+5y-1=0 i przechodzącej przez punkt B=(0,4)

3.wykonaj działenie z resztą: (9x⁴-6x³+x+6):(-3x²-2x+1)

4.lznajdz sumę 12 poczatkowych wyrazów ciogu artmytcznego jesli a₅=-8 aγ=-2

1

Odpowiedzi

2009-12-06T22:05:23+01:00
2)
-3x+5y-1=0
5y=3x+1/:5

y=3/5x + 1/5

x,y
B=(0,4)
4=3/5*0+b
4=b

y=3/5x+4