Wypracowanie - Ustosunkuj się do stwierdzenia, że "Człowiek jest szlachetny, dobry i mądry w ludzkich warunkach, w oderwaniu od nich odrzuca moralność zasady kulturalnego życia z innymi a gdy czuje władze staje się okrutny nad człowiekiem. Omów na przykładac

1

Odpowiedzi

2009-12-06T21:48:35+01:00
Nie wiem.
Ale chciałbym pomoc:)
Sorry