Nazwij typ wybrzeża, które powstanie w wyniku:
a) zalania pagórkowatej rzeźby polodowcowej
b) odcięcia zatoki wałem piaszczystym
c) zalania dolin lodowcowych na terenach górskich
d) zalania dolnych odcinków dolin rzecznych ułozonych prostopadle do linii brzegowej.
Oraz podpisz schemat (rysunek w zalaczniku)

1

Odpowiedzi

2009-12-06T21:57:04+01:00
A)wybrzeże szkierowe (szerowe)
b) wybrzeże limanowe
c)wybrzeże fiordowe
d)wybrzeże riasowe
2 5 2