1. W 25 g wódki, 100 g wina i 250 g piwa znajduje się po 10 g czystego alkoholu etylowego. Przyjmując, że 1 dm³ płynu ma w przybliżeniu masę 1000 g, oblicz ile czystego alkoholu etylowego znajduje się w :
a) butelce wódki ( o,5 dm³ ) - ............................................
.............................................................................. .
b) butelce wina ( o,75 dm³ ) - ...........................................
............................................................................... .
c) dwóch puszkach piwa ( 0,5 dm³ każda ) - ...........................
.............................................................................. .

1

Odpowiedzi

2009-06-28T15:23:40+02:00
A) 1 dm³=1000g
0.5 dm³=500g
500g:25g=20
20g×10g=200g

b) 1 dm³=1000g
0.75dm³=750g
750g:100g=7.5g
7.5g×10g=75g

c) 0.5 dm³=500g
500g÷250g=2
2g×10g×2=40g