Odpowiedzi

2009-12-06T21:41:41+01:00
Dziedziczenie cech<o: p></o: p>

Zad.1. Barwa kwiatów groszku pachnącego (Lathyrus odoratus) jest determinowana przez dwie pary odrębnych genów, które współdziałają (wzajemnie się uzupełniają) w tworzeniu barwy<o: p></o: p> purpurowej.W wyniku krzyżówki dwóch odmian groszku o kwiatach białych (AAbb x aaBB),<o: p></o: p>
w pokoleniu F1 otrzymano osobniki tylko o kwiatach purpurowych
następnie skrzyżowano<o: p></o: p> dwa osobniki z pokolenia F1 i w pokoleniu F2 otrzymano 9 osobników o kwiatach<o: p></o: p> purpurowych i 7 osobników o kwiatach białych.<o: p></o: p>

a) Zapisz odpowiednią krzyżówkę pomiędzy dwoma osobnikami z pokolenia F1.<o: p></o: p>

b) Podaj wszystkie możliwe genotypy osobników o kwiatach purpurowych występujące<o: p></o: p> w pokoleniu F2.<o: p></o: p>

Zad.2. U groszku pachnącego cecha szerokich kwiatów jest sprzężona z cechą gładkich ziaren pyłku.W wyniku krzyżówki podwójnie heterozygotycznych roślin groszku pachnącego, o szerokich kwiatach i gładkich pyłkach, uzyskano 624 osobniki potomne. Wśród nich 155 roślin<o: p></o: p> wykazywało obie cechy recesywne: kwiaty wąskie i pyłki szorstkie. W potomstwie nie było<o: p></o: p> rekombinantów.<o: p></o: p> Zapisz genotypy rodzicielskich roślin groszku i ich potomstwa oraz ustal stosunek<o: p></o: p> fenotypowy w pokoleniu F1.<o: p></o: p>

Zad.3. Gamety osobnika zawierającego w komórkach macierzystych parę<o: p></o: p> chromosomów taką, jak przedstawiona obok na schematycznym rysunku,<o: p></o: p> mogą zawierać różne kombinacje genów, ale nigdy Kk lub Nn (pomijając<o: p></o: p> N n mutacje).<o: p></o: p> Wyjaśnij, wykorzystując treść prawa Mendla, dlaczego w składzie opisanych gamet<o: p></o: p> nie mogą być obecne kombinacje genów Kk lub Nn.<o: p></o: p>

Zad.4. U muszki owocowej allel normalnej barwy oczu dominuje nad allelem barwy purpurowej, zaś allel długich skrzydeł nad allelem skrzydeł zredukowanych. Po skrzyżowaniu ze sobą muszki heterozygotycznej pod względem obu cech z muszką o purpurowych oczach i zredukowanych skrzydłach otrzymano następujące osobniki:<o: p></o: p>
609 — o oczach normalnych i długich skrzydłach,<o: p></o: p>
624 — o normalnych oczach i zredukowanych skrzydłach,<o: p></o: p>
622 o purpurowych oczach i długich skrzydłach,<o: p></o: p>
616 — o purpurowych oczach i zredukowanych skrzydłach.

<o: p></o: p>

Czy geny barwy oczu i kształtu skrzydeł znajdują się w jednym czy w różnych chromosomach? Uzasadnij wykonując odpowiednią krzyżówkę .<o: p></o: p>

Zad.5. Grzebień groszkowy kurcząt uwarunkowany jest parą genów sprzężonych z płcią. Gen A powoduje wystąpienie grzebienia groszkowego, gen a warunkuje grzebień pojedynczy. Jaki genotyp będzie miało potomstwo, jeśli samca z groszkowym grzebieniem skrzyżuje się z samicą o grzebieniu pojedynczym? W rozwiązaniu podaj genotypy rodziców oraz genotypy i fenotypy pokolenia F1 uwzględniając płeć kurcząt. ( 3pkt)

Zad.6. Barwa skóry i sierści zwierzęcia zależy od genu A odpowiedzialnego za barwę czarną lub jego allelu a odpowiedzialnego za barwę brązową. Jednocześnie ujawnienie się barwy zależy od genu B przekształcającego bezbarwny prekursor obu barwników ( DOPA) w ostateczny produkt. Jego allel b nie przekształca DOPA, brak wówczas zabarwienia skóry i włosów.

a)Określ fenotypy osobników o następujących genotypach:
AABb-,
aabb-

b)Ułóż krzyżówkę genetyczną, na podstawie której ustalisz i podasz, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania osobnika brązowego w potomstwie rodziców o genotypach: AaBb i aaBb. (3 pkt)
2 3 2