Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:46:30+01:00
A)
ms2= 2,5g
mr1= 50g
Cp1= 5%

Obliczam ile gram czystej substancji jest w pierwszym roztworze 5% (ms1)
5g - 100g
x - 50g
x= 2,5g (ms1)
Następnie do wyniku dodaje masę czystej substancji jaką jeszcze dodaje
ms3= ms1 + ms2= 2,5 + 2,5=5
Teraz do masy całego roztworu dodaje czystą substancję którą dodajemy
mr2= mr1 + ms2= 50+ 2,5= 52,5
teraz obliczam stężenie powstałego roztworu
5g - 52,5g
x - 100g
x= 9,5%
odp. 9,5%
b) Postępujemy analogicznie jak w podpunkcie a , napiszę więc tylko obliczenia
ms2=5g
mr1=50g
Cp1=20%

20g - 100g
x - 50
x=10 (ms1)

ms3=ms1 + ms2= 10+ 5=15
mr2= mr1+ms2= 50+ 5= 55
15g- 55g
x- 100
x= 27,27%
odp. 27,27%

5 4 5