A
1.Wymień w kolejności od równika do bieguna strefy klimatyczne Ameryki północnej.
2.Wyjaśnij w jaki sposób : a)rzeźba terenu (bariera wysokich gór)
b)ciepłe prądy morskie(przykład prądu)
c)wysokość n.p.m
wpływają na klimat ameryki północnej?
3.Jakie formację roślinne wykształciły się w strefie klimatu:
a)Umiarkowanego chłodnego
b)zwrotnikowego
c)podzwrotnikowego
Podaj przykłady występowania tych formacji roślinnych na obszarze Ameryki północnej

B
1.Wymień w kolejności od równika do bieguna strefy klimatyczne Ameryki północnej.
2.Wyjaśnij w jaki sposób : a)rzeźba terenu (południkowy przebieg form terenu)
b)zimne prądy morskie (przykład prądu)
c)odległość od mórz i oceanów
wpływają na klimat ameryki północnej?
3.Jakie formację roślinne wykształciły się w strefie klimatu:
a)umiarkowanego suchego
b)zwrotnikowego
c)subpolarny
Podaj przykłady występowania tych formacji roślinnych na obszarze Ameryki północnej


PROSZE MAM TO NA PON NA KARTKÓWCE TAKIE PYT. PROSZE O ODPOWIEDZI, OCENIE NAJLEPSZA PRACE!! zrobcie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T13:32:19+01:00

A
1.Wymień w kolejności od równika do bieguna strefy klimatyczne Ameryki północnej.
zwrotnikowy, podzwrotnikowy ,umiarkowany, okołobiegunowy

2.Wyjaśnij w jaki sposób i ich wpływają na klimat ameryki północnej?
a)rzeźba terenu (bariera wysokich gór) – zachodnie łańcuchy górskie stanowią barierę klimatyczną, co powoduje ograniczony zasięg wpływu wilgotnego powietrza znad Oceanu Spokojnego, góry osłabiają również silne oddziaływanie Oceanu Atlantyckiego na ląd.
b)ciepłe prądy morskie (przykład prądu) – wieje na wybrzeżu, ciepły prąd morski podnosi średnie wartości temperatur na danym obszarze, są wilgotne, zatem przynoszą opady, Prąd Pacyficzny
c)wysokość n.p.m - obszary górskie charakteryzują się znacznie niższymi temperaturami niż np.: niziny, choć położone są na tej samej szerokości geograficznej.

3.Jakie formację roślinne wykształciły się w strefie klimatu: Podaj przykłady występowania tych formacji roślinnych na obszarze Ameryki północnej
a)umiarkowanego chłodnego – borealne lasy iglaste zwane tajgą – występują na obszarze Kalifornii i Kanady
b)zwrotnikowego - pustynie i półpustynie, Góry Skaliste i Sierra Nevada.
c)podzwrotnikowego – wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe i okołorównikowe (sekwoje, daglezje, świerki i tuje) oraz roślinność typu śródziemnomorskiego (np. w rejonie Kalifornii, Nevady)

B
1.Wymień w kolejności od równika do bieguna strefy klimatyczne Ameryki północnej.
zwrotnikowy, podzwrotnikowy ,umiarkowany, okołobiegunowy

2.Wyjaśnij w jaki sposób i ich wpływają na klimat ameryki północnej?
a)rzeźba terenu (południkowy przebieg form terenu) - ukształtowanie powierzchni ma układ południkowy, wobec tego masy powietrza wędrują bez żadnych ograniczeń między północą i południem. Zimą mroźne powietrze dociera z Kanady i wnika w głąb kontynentu, latem ciepłe powietrze zwrotnikowe dociera aż do środkowej Kanady i Wysp Arktycznych
b)zimne prądy morskie (przykład prądu) – powodują spadek średnich wartości temperatur na danym obszarze, są suche, co powoduje brak opadów, Prąd Kalifornijski, Prąd Labradorski
c)odległość od mórz i oceanów – im bardziej w głąb lądu tym mniejsze oddziaływanie oceanu na klimat

3.Jakie formację roślinne wykształciły się w strefie klimatu:
a)umiarkowanego suchego - Las liściasty, drzewa i krzewy zimozielone i liściach różnej wielkości zawsze zielonych i skórzastych (magnolie, dęby i orzeszniki) występują w Kalifornii, Arizony i na północy Meksyku
b)zwrotnikowego – pustynie i półpustynie, Góry Skaliste i Sierra Nevada.
c)subpolarny – tundra, południowe skraje Ameryki Północnej.


1 5 1