8./84
c)Tomek w grudniu wystąpił o 150 % więcej sms-ów niż w listopadzie. Ile razy więcej sms-ów wysłał w grudniu ?
d) W repertuarze pewnego kina filmów polskich jest o 40% mniej niż filmów zagranicznych. Jaki procęt stanowią wszystkich filmów w repertuarze tego kina stanowią filmy polski ?
I jedno zadanie z polaka
2/87
Ułóż kodeks idealnego ucznia. Zamieść w nim zasady postępowania, którymi powinien się on kierować na co dzień.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T21:45:05+01:00
C) grudzień = 150% + listopad
listopad = 100%
grudzień = 250%
2.5 raza więcej

d)Zagraniczne = x
Polskie x-40%
Całośc = 100%
100%= x + x - 40%
140% =2x
70%=x
x-40%= 70%-40%= 30%

Polskie filmy stanowią 30%