1) Określ liczbę atomów pierwiastka zawartego w pięciu molach atomów.
1 mol substancji --------- 6,02 * 10²³ atomów cząsteczek

2) Określi liczbę moli atomów siarki zawartych w dwóch molach związku H₂SO₄

3) Oblicz masę molową substancji której 3.01 * 10²³ cząsteczki ma masę równą 22g.

4) Ile atomów zawartych jest w 20 dm³ NH₃?

5) Jaką liczbę moli zawiera próbka wodoru o objętości 15 dm³ ?

6) Oblicz masę 600 cm³ Bromu

1

Odpowiedzi

2009-12-06T22:31:52+01:00
1 ) 1 mol substancji --------- 6,02 * 10²³
5 moli ---------------------- x
x= 30,1 * 10²³ atomów

2)

1 mol H₂SO₄ - 6,02 * 10²³ atomów siarki
2 mole H₂SO₄ - x

x= 12,04 * * 10²³ atomów siarki

3)
1 mol- 6,02 * 10²³ 0.5 mola- 22g
x - 3.01 * 10²³ 1 mol- x
x= 0,5 mola x=44g
Odpowiedź:
Masa molowa danego związku to 44 g/mol
4)
22,4 dm³ - 24,08 *10²³ atomów
20 dm³ - x
x=21,5 * 10²³ atomów
Odpowiedź:
W 20 dm³ amoniaku (NH₃) znajduje się 21,5 * 10²³ atomów

5)
22,4 dm³ - 1 mol H₂
15 dm³ - x
x=(w zaokrągleniu) 0,67 mola
Odpowiedź:
Próbka wodoru o objętości 15 dm³ zawiera 0,67 mola wodoru

6)
22400cm³ - 160g
600cm³ - x
x=4,29 g
Odpowiedź:
600cm³ Bromu ma masę 4,29 grama.