Hi,
I'm very proud to be one of the Adama Mickiewicza school. My school is quite big but is impossible to lost in there. That school consist of kindergarten, primary school and gymnasium. We got a lot of additional possibilities to develop our personal skills like singing,languages, painting and more other . I like my school very much as The teachers are very friendly and my school mate as well. Mostly we got 8 classes per day however on Friday I stay a little bit longer as I participate in our school dancing team. We always show up when we got some sport competition or some official school anniversary take place. I have rely good time thereMOŻE MI TO KTOŚ NA POLSKI PRZETŁUMACZYĆ PILNE

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:45:13+01:00
Cześć,
Jestem bardzo dumny z bycia uczniem w szkole Adama Mieckiewicza. Moja szkoła jest bardzo duża, lecz zgubienie się w niej jest niemożliwe. W szkole tej znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Mamy możliwośc rozwijać swoje uzdolnienia takie jak śpiew, języki, malarstwo i wiele innych. Lubie moją szkołę, ponieważ nauczyciele są bardzo mili (przyjacielscy?), podobnie jak koledzy z klasy. Najczęściej mamy 8 godzin zajęć dziennie, jednak w piątki zostaję dłużej i ćwiczę z moją grupą taneczną. Występujemy zawsze przy okazji jakiś sportowych wydarzeń lub uroczystości szkolnych. Naprawdę dobrze spędzam tu czas (dobrze się bawię?).
1 5 1
2009-12-06T21:47:42+01:00
Hej,
jestem bardzo dumna być uczniem szkoł Adama Mickiewicza. Moja szkołą jest trochę duża ale to niemożliwe aby sie w niej zgubić. Szkoła zawiera przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Mamy możliwość doskonalenia tego co lubimy: śpiewania, języków, rysowania i wiele więcej. Bardzo lubię moją szkołę. Nauczyciele są bardzo przyjaźni i moi szkolni koledzy też. Zwykle mamy 8 lekcji dziennie, czasem w piątek zostaję trochę dłużej i uczestniczę w szkolnych zajęciach z tańca. My zawsze myjemy się kiedy mamy zawody sportowe i jakieś oficjalne szkolne jubileusze.
Zawsze spędzam dobrze czas tam.