Odpowiedzi

2009-06-28T22:52:21+02:00
A)
Siła grawitacji to siła z jaką ziemia przyciąga inne ciała.
F=G*Mm/r². Ponieważ masa ciała m jest bardzo mała, więc możemy ją pominąć.
F- siła grawitacji
G- stała grawitacji
M- masa ziemi
r- promień ziemi

b)
gęstość ciała to jednostka masy skupiona w danej objętości.
m=V*ρ
m/v=ρ
gdzie
m-masa
V- objętość ciała
ρ- gęstość
c)
ciśnienie, to nacisk wywierany przez siłę na jednostkę powierzchni
Fn
P= -----
S
Fn- siła nacisku
S- powierzchnia
Siła wyporu działająca na ciało zanurzone w płynie jest równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciałoFwyporu = ρpłynu ∙g ∙Vzanurzona

ρpłynu - gęstość płynu (cieczy, gazu) w którym zanurzone jest ciało - [w układzie SI w kg/m3]
Vzanurzona – objętość tej części ciała, która jest zanurzona w płynie (w układzie SI w m3)
g – przyspieszenie ziemskie [w układzie SI w m/s2]


w razie pytań jestem do dyspozycji jutro od 8:00

6 4 6