Potrzebuje gotowych zadań z matematyki. oto i one:
1.Wyznacz miejsca zerowe funkcji.

Nie jak jak zapisać pierwiastek więc ten znak ^ oznacza że coś jest pod pierwiastkiem

a) f(x)= (x +2) (x-3)
b) f(x)=|x - 2| -4
c) f(x)=^x-1
d) f(x)=(x +4)^x-2
e) f(x)=(x -1)^x

2

Odpowiedzi

2009-12-06T22:30:32+01:00
A) f(x)= (x +2) (x-3)

mz={-2,3}

b) f(x)=|x - 2| -4

mz={-2,6}

c) f(x)=√x-1

mz=1

d) f(x)=(x +4)√(x-2)

mz={-4,2}

e) f(x)=(x -1)√x

mz={0,1}

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T22:42:25+01:00
A)
(x+2)(x-3)=0 więc x+2 = 0 lub x-3 = 0
x1=-2 lub x2=3
b)
|x-2|= x-2 dla x≥2 2-x dla x<2

pierwszy wariant dla x≥2

x-2-4=0
x-6=0
x=6
drugi wariant dla x<2
2-x-4=0
-x-2=0
-x=2 ||-1
x=-2

c)

tutaj najpierw trzeba wyznaczyć dziedzinę funkcji :)
d: x-1 ≥ 0
x ≥ 1 d= <1, nieskończoność)
x-1=0
x=1

d) f(x) = (x+4)^x-2

ponownie wyznaczamy dziedzinę funkcji
d: x-2 ≥ 0
x ≥ 2 D = <2, nieskończoność)
0=(x+4)^x-2 ||x+4
x-2 = 0
x= 2
lub x=-4 lecz to nie należy do dziedziny

e) f(x)=(x-1)^x
d: x ≥ 0
d = <0, nieskończonośc)
0=(x-1)^x ||(x-1)
x=0 lub x=1
1 5 1