I) Posługując się zapisem pH=7, pH>7 lub pH<7, okresl odczyn następujących roztworów:
1. roztwór Ca(OH)₂ - ................................................
2. woda nasycona CO₂ - ............................................
3. woda nasycona azotem N₂ -.....................................
4. woda nasycona tlenem (o₂) - ...................................
5. nasycony roztwór Mg(OH)₂ - ....................................
6. roztwór H₃PO₄ - ..................................................
II) Uporządkuj poniższe substancjezgodnie z malejącą liczbą atomów.
5B₂O₃, 6NO, 7CO₂, 5NH₃ 5H₂O, 2P₂O₅
.........................................................................
III) Uporządkuj poniższe tlenki według rosnącej wartościowości metalu.
Mn₂O₇, Mn₂O₃, PbO, MnO₃, PbO₃, PbO₂, OsO₄, Na₂O
.........................................................................
IV) Ułóż roztwory od posiadającego najniższe pH do tego o najwyższym pH.
1-procentowy NaOH, 4-procentowy HCl, 20-procentowy HCL, 30-procentowy KOH
............................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T23:31:07+01:00
Zadanie 1.
1) pH > 7
2) pH < 7
3) PH < 7
4) pH = 7
5) pH > 7
6) pH < 7

Zadanie 2.
5 B2O3, 7 CO2, 5 NH3, 5 H2O, 2 P2O5, 6 NO.

Zadanie 3.
Na2O , PbO, Mn2O3 , PbO2, MnO3, PbO3 , Mn2O7, OsO4.

Zadanie 4.
1) 20% HCl
2) 4% HCl
3) 1% NaOH
4) 30% KOH