Odpowiedzi

2009-12-07T00:16:17+01:00
Przy związku, gdzie napiszę w nawiasie (osad) zrób strzałkę w dół (tak zaznacza się osad).

HCL + NaOH → NaCl + H₂O
H₂SO₄ + 2 KOH → K₂SO₄ + 2 H₂O
Ca(OH)₂ + H₂SO₄ → CaSO₄ + 2 H₂O

NaCl + AgF → AgCl (osad) + NaF
3 MgCl₂ + 2 Na₃PO₄ → Mg₃(PO₄)₂ (osad) + 6 NaCl
ZnCl₂ + Na₂SO₄ → ZnSO₄ (osad) + 2 NaCl

Co do tego ostatniego przykładu to nie jestem pewien, bo tabela rozpuszczalności podaje, że ZnSO4 jest rozpuszczalne w wodzie, NaCl też.