Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T08:24:31+01:00
Połączenie szeregowe
natężenie prądu wszędzie takie samo, przez każdy odbiornik/opornik/ płynie taki sam prąd I₁=I₂=I₃ itd
napięcie źródła równa się sumie napięć na opornikach U=U₁+U₂+U₃ itd

Połączenie równoległe
napięcia wszędzie takie same U= U₁=U₂=U₃ itd
natężenie prądu I=I₁+I₂+I₃ itd to znaczy prąd który wpływa do węzła /kropki na schemancie/równa się sumie prądów wypływających
2 2 2