Samochód jedzie z szybkością 108 km/h i hamuje poruszając się z opóźnieniem 5 m/(s*s). Jaką drogę pokona od rozpoczęcia hamowania do zatrzymania? Jaki jest czas hamowania? jakie byłoby opóźnienie i droga hamowania, jeżeli czas hamowania byłby dwukrotnie dłuższy?

1

Odpowiedzi

2009-12-07T08:07:11+01:00
V₀=108 km/h = 30 m/s

S=V₀t-½at² [m]
a=Δv/t [m/s²]
t=Δv/a [s]

Jaki jest czas hamowania
t=30/5=6 [s]

Jaką drogę pokona od rozpoczęcia hamowania do zatrzymania
S=30*6-½5*6²= 90 [m]

jakie byłoby opóźnienie i droga hamowania, jeżeli czas hamowania byłby dwukrotnie dłuższy
a=Δv/t
a=30/12=2.5 [m/s²]
S=V₀t-½at²
S=30*12-½*2.5*12²=180 [m]