Przy każdym zdaniu napisz prawda czy fałsz . Dotyczy to roślin okrytonasiennych .

Obecnie stanowią dominującą grupę roślin na Ziemi .
Zasiedlają wszystkie typy środowisk lądowych .
Wytwarzają korzenie i łodygi , które mogą przyrastać na grubość .
Ich organy wegetatywne często ulegają przekształceniom i spełniają nietypowe funkcje .
Występują tlyko w postaci roślin zielnych .
Wytwarzają organy generatywne w postaci kwiatów i owoców .

tzn. zdania z fałsz trzeba poprawić aby były zgodne z prawdą . ;)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T09:17:08+01:00
1P
2F. Zasiedlają środowiska lądowe
3P
4P
5F Nie zawsze występuja w postaci roslin zielnych. Mogą występować też w innych postaciach.
6P
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T09:20:23+01:00
Rośliny okrytonasienne
-Obecnie stanowią dominującą grupę roślin na Ziemi .-prawda
-Zasiedlają wszystkie typy środowisk lądowych .-prawda
-Wytwarzają korzenie i łodygi , które mogą przyrastać na grubość .prawda(wyjątkiem są tu palmy np. trawy, turzyce, liliowate. Aby przyrost był możliwy roślina musi zawierać kambium śródwiązkowe z czego wniosek, że trawy, turzyce i liliowate go nie zawierają).
-Ich organy wegetatywne często ulegają przekształceniom i spełniają nietypowe funkcje .-prawda
-Występują tylko w postaci roślin zielnych .-fałsz(To rośliny o dużej różnorodności morfologicznej: są formy drzewiaste, krzewiaste, zielne)
-Wytwarzają organy generatywne w postaci kwiatów i owoców.-fałsz(Kwiaty są przeważnie obupłciowe (zawierają jednocześnie pręciki i owocolistki) i wykazują ogromną różnorodność budowy. Owocolistki zrastają się i w ten sposób tworzą charakterystyczny dla okrytonasiennych – słupek)
19 4 19