Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T08:19:51+01:00
Zapylenie - przeniesienie pyłku na znamię słupka u roślin okrytonasiennych lub na zalążek u nagonasiennych. Zapylenie odbywa się przy udziale wiatru, owadów, ptaków i rzadziej wody. Po zapyleniu następuje proces zapłodnienia. Wyróżnia się zapylenie krzyżowe - pyłkiem innej rośliny tego samego gatunku, zapylenie sąsiedzkie - pyłkiem innego kwiatu tej samej rośliny oraz samozapylenie - pyłkiem tego samego kwiatu.

Zapłodnienie – połączenie się jąder komórek rozrodczych (kariogamia komórki rozrodczej męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.
45 4 45
2009-12-07T08:21:55+01:00
Zapylenie jest to proces obejmujący przeniesienie pyłku z pręcika bezpośrednio do okienka zalążka (u roślin nagozalążkowych) lub na znamię słupka (u roślin okrytozalążkowych) oraz rozwój pyłku. a zapłodnienie to połączenie się jąder komórek rozrodczych (kariogamia komórki rozrodczej męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.
25 4 25
2009-12-07T08:49:08+01:00
ZAPŁODNIENIE
proces następujący po zaplemnieniu, a u roślin po zapyleniu. Zapłodnienie zachodzi dwuetapowo (plazmogamia i kariogamia) i prowadzi do powstania diploidalnej komórki - zygoty, która jest pierwszą komórką nowego organizmu. Wyróżnia się zapłodnienie zewnętrzne, odbywające się w środowisku wodnym (wiele bezkręgowców, ryby, płazy) i wewnętrzne, które ma miejsce w drogach rodnych samicy u zwierząt lądowych i niektórych wodnych (jajożyworodne, żyworodne).
ZAPYLENIE
przeniesienie pyłku na znamię słupka u roślin okrytonasiennych lub na zalążek u nagonasiennych. Zapylenie odbywa się przy udziale wiatru, owadów, ptaków i rzadziej wody. Po zapyleniu następuje proces zapłodnienia. Wyróżnia się zapylenie krzyżowe - pyłkiem innej rośliny tego samego gatunku, zapylenie sąsiedzkie - pyłkiem innego kwiatu tej samej rośliny oraz samozapylenie - pyłkiem tego samego kwiatu.
RÓŻNICE
Rozmnażanie się następuje w wyniku procesów: kwitnienia, zapylenia, zapłodnienia i dojrzewania. Zapyleniem nazywamy przenoszenie pyłku z pręcików na znamię słupka. Jeśli pyłek z jakiegoś kwiatu upadnie na słupek tego samego kwiatu lub kwiatu na tej samej roślinie, to zachodzi tzw. samo-zapylenie. Do roślin samopylnych należy pszenica, jęczmień, owies groch, len, i inne. Jeśli zapylenie słupka następuje przez pyłek kwiatu innej rośliny, to mamy do czynienia z obco zapyleniem, czyli tzw. krzyżowym zapyleniem. Zapylenie krzyżowe odbywa się za pośrednictwem owadów lub wiatru. Większość roślin obcopylnych jest zapylanych przez owady (koniczyna, lucerna, łubin żółty, rzepak itd.). Tylko nieliczne należą do roślin wiatropylnych (np. żyto, kukurydza, niektóre trawy, konopie, buraki itd.). Zapłodnienie polega na połączeniu się plemnika, znajdującego się w ziarnku pyłku, z komórką jajową znajdującą się w zalążku. Przebieg zapłodnienia odbywa się w ten sposób, że pyłek kiełkuje na znamieniu słupka, wypuszczając łagiewkę pyłkową, która wrasta przez szyjkę słupka do zalążni i zalążka. Tutaj łączy się plemnik z komórką jajową i powstaje zawiązek nowej rośliny — zygota. W następstwie podziału zygoty, powstaje zarodek, a cały zalążek przekształca się w nasienie. Jednocześnie z tworzeniem się nasion rozrastają się ściany zalążni - powstaje owocnia. W ten sposób powstaje owoc i zawarte w nim nasiona.
24 3 24