Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T15:05:17+01:00
Program xy;
Uses crt;
var x,y:integer;

Begin
clrscr;
Write('Podaj x: ');
readln(x);
Write('Podaj y: ');
readln(y);
clrscr;
gotoxy(x,y);
write('+');
readln;
end.
2009-12-07T16:18:16+01:00
Write('Podaj x: ');
readln(x);
Write('Podaj y: ');
readln(y);
clrscr;
gotoxy(x,y);