Odpowiedzi

2009-12-07T13:06:37+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T13:10:47+01:00
11.
4(x+7)(x+6)-(2x+3)²+1=0
4(x²+6x+7x+42)-(4x²+12x+9)+1=0
4x²+24x+28x+168-4x²-12x-9+1=0
40x+160=0
40x=-160/40
x=-40
12.
2(3x+1)>x-(5-2x)
6x+2>x-5+2x
6x-x-2x>-5-2
3x>-7/3
x>-⁷/₃
x>-2⅓
narysuj oś liczbową, zaznacz -2⅓ w pustym kółeczku, od tego miejsca poprowadź strzałkę w prawo.

13.
(6³/₇- 5⁵/₇×1,8)×(½+⅙)²=
(⁴⁵/₇-⁴⁰/₇×¹⁸/₁₀)×(³/₆+⅙)²=
(⁴⁵/₇-⁷²/₇)(⁴/₆)²=-²⁷/₇×¹⁶/₄=po skróceniu -⁴⁸/₂₈=-¹²/₇=-1⁵/₇
2009-12-07T13:15:59+01:00
Zad.11
4(x2+6x+7x+42)-(4x2+12x+9)+1=0
4x2+24x+28x+168-4x2-12x-9+1
40x=-160/:40
x=-1

zad.12
6x+2>x-5+2x
6x-x-2x>-5-2
3x>-7/3
x należy (-7/3;+∞)

zad.13
(45/7-40/7*9/5)*(3/6+1/6)2=(45/7-72/7)*4/9=-12/7=-1i5/7