Odpowiedzi

2009-07-07T18:42:47+02:00
Zacznijmy od danych w zadaniu:

[FeCl₃] = 1mol/dm³
α=95%
[Cl⁻] =?


Piszesz reakcję dysocjacji:

FeCl₃-> Fe³⁺ + 3Cl⁻

Teraz oblicz stężenie jonów żelaza (III)

α=[Fe³⁺]*100%/[FeCl₃]

Przekształć wzór:

[Fe³⁺]= α*[FeCl₃]/100% = 0,95 mol/dm³

Stężenie jonów Cl⁻ będzie trzykrotnie większe od stężenia jonów Fe³⁺, a więc wynosi ono 2,85 mol/dm³