Odpowiedzi

2009-12-07T11:35:45+01:00
Rola państwa w gospodarce
Państwo jest pojęciem bardzo szerokim. Najczęściej jednak oznacza zróżnicowaną wewnętrznie, złożoną strukturą administracyjną ludzi zamieszkałych na określonym terytorium. Należy zaznaczyć tutaj fakt, iż termin "państwo” jest wymiennie używany z terminem "rząd”. Dlatego też myśląc o centralnych oraz lokalnych instytucjach i urzędach publicznych, które wiążą swą działalność z funkcjonowaniem danego systemu społeczno-gospodarczego, bardziej potocznie określamy państwo.
Państwo ma za zadanie stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych społeczeństwa w okresie krótkim i długim, poprzez wykorzystanie jak najbardziej racjonalne czynników produkcji, jakimi dysponuje gospodarka narodowa.