Bardzo proszę o pomoc będę wdzięczny. załączam rysunek

Rysunek przedstawia zależność prędkości od czasu dla ciała,które poruszało się kolejno kilkoma ruchami prostoliniowymi.
a) Określ jakimi ruchami poruszało się ciało.
b) Oblicz: przyspieszenie,szybkość i drogę ciała w poszczególnych ruchach.
c)Oblicz średnią szybkośc ciała na całej drodze
* Narysuj wykres zależności przyspieszenia od czasu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T11:41:00+01:00
A)
1. ruch jednostajnie przyspieszony
2. ruch jednostajny
3. ruch jednostajnie opóźniony

b)
1.
v = 20m/s
t = 10s
a = v/t
a = 2m/s²
s = ½ at²
s = ½ * 2m/s² * 100s² = 100m

2.
v = 20m/s
t = 40s
s = v*t
s = 800m

3.
v = 20m/s
t = 40s
a = v/t
a = 0,5m/s²
s = ½ at²
s = ½ * 0,5m/s² * 1600s² = 400m

c)
należy całkowitą drogę podzielić przez czas trwania całego ruchu
s = s₁+ s₂+ s₃
s = 100m + 800m + 400m = 1300m
t = 90s
v = s/t
v = 1300m/90s = 14,4m/s
2 5 2