Odpowiedzi

2009-12-08T07:57:28+01:00
Cechą charakterystyczną urzędów rzymskich była kolegialność oznaczająca, że żaden urząd prócz dyktatorskiego nie był jednoosobowy( dlatego w republice rzymskiej było dwóch równorzędnych konsulów pełnili oni w mieście najwyższą władzę byli wybierani na rok z uprawnieniami cywilnymi i wojskowymi).Byli głównym organem władzy wykonawczej.