Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T12:58:45+01:00
A) zbiór A to zbiór takich x, które należą do liczb całkowitych i są większe od -4 oraz mniejsze od 3, czyli

A = {-3, -2, -1, 0, 1, 2}b) zbiór B to zbiór takich x, które należą do liczb rzeczywistych i są większe bądź równe -4, czyli

B = < -4, + nieskończoność)
(tym razem nie są to liczby, które możemy wypisać "jedna za drugą", lecz przedział liczbowy lewostronnie domknięty od -4 do plus nieskończoności)


c) zbiór C to zbiór liczb, przez które możemy podzielić 16 tak by wynik również był liczbą całkowitą, czyli

C = {1, 2, 4, 8, 16}


d) zbiór D to zbiór takich x, które należą do liczb naturalnych i są mniejsze bądź równe 8, czyli

D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

(niektórzy uznają, że zero należy do liczb naturalnych, inni nie - jest to kwestia umowna; jeżeli obowiązuje ustalenie, że 0 nie należy do liczb naturalnych to zbiór D wygląda tak:

D = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

czyli tak jak ten powyżej tylko bez zera)