Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T18:03:49+01:00
What is a drought?

Drought is a natural feature of climate, which, even if it is hard to believe, there are almost every year in many regions of the world.

It is important to properly distinguish dry from drought. The first term means a permanent state of low rainfall in certain regions of the Earth and the second is a transitional event, a momentary

Whatever the definition says, it is clear that drought can not be viewed solely as a physical phenomenon, it also depends on how much water is in the area. Proceeds of drought on society are the result of the relationship between a natural phenomenon which is a decline in precipitation and water demand. Human activities often worsens the impact of drought. Recent droughts have shown how much the public are exposed to the adverse effects of these natural phenomena.

Drought in the Mediterranean region
Drought is a serious problem in the Mediterranean. This area is characterized by one of the highest birth rates in the world and has been repeatedly (in the international conventions and by international institutions like the World Bank and the International Water Forum) identified as requiring special attention due to problems resulting from water and the region's vulnerability drought.
i tlumaczenie

Co to jest susza?
Susza jest naturalną cechą klimatu, która, nawet jeśli trudno w to uwierzyć, występuje niemal każdego roku w wielu rejonach na świecie.
Ważne jest, aby właściwie rozróżniać suchość od suszy. Pierwszy termin oznacza stały stan niskich opadów w określonych rejonach na Ziemi (np. pustynie są bardzo suchymi regionami), drugi zaś jest wydarzeniem przejściowym, chwilowym (może wystąpić susza w Amazonii choć nie jest to region suchy).
Definicja suszy zależy od tego w jakim miejscu na Ziemi się znajdujemy, ale czy tylko? Niezupełnie. Zależy ona także od zapotrzebowania na wodę jeśli oczywiście w danym regionie ktos mieszka. Zastanówmy się, czy jeśli gdzieś ma miejsce okres o mniejszych opadach, ale wokół nie ma nikogo, kto używa wody to czy możemy mówić o suszy w tym rejonie? Z klimatologicznego punktu widzenia - tak, gdyż opady są niższe niz zazwyczaj choć nikt tego nie odczuwa. W innym zaś miejscu, gęsto zaludnionym, o silnie rozwiniętym rolnictwie taki spadek sum opadów spowodowałby poważne konsekwencje, gdyż nie zostałyby zaspokojone potrzeby ludzi i zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, tam susza nie byłaby tylko klimatyczną anomalią.
Susza w regionie śródziemnomorskim
Susza jest poważnym problemem w rejonie Morza Śródziemnego. Obszar ten odznacza się jednym z najwyższych wskaźników przyrostu naturalnego na świecie i był wielokrotnie (w międzynarodowych konwencjach oraz przez międzynarodowe instytucje jak np. Bank Światowy i Międzynarodowe Forum Wodne) określany jako wymagający wyjątkowej uwagi ze względu na problemy wynikające z gospodarki wodnej i podatności regionu na susze.

wiecej masz na
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3__Susza_w_basenie_Morza__r_dziemnego/-_Co_to_jest_susza__464.html