Odpowiedzi

2009-07-15T08:57:24+02:00
Definicja punktu procentowego (źródło: wikipedia)
Punkt procentowy (w skrócie p.p.) - różnica między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach. Na przykład wzrost jakiejś wielkości z 20% do 30% jest równy 10 punktom procentowym.

Odp. Skoro oprocentowanie wzrosło od 6% do 26% oznacza to, że wzrosło o 20 p.p.